Fòmasyon nan nouvo règleman ERP

Konpayi nou an te fè fòmasyon sou nouvo règleman ERP nan premye mwa yo pou aprann plis sou nouvo règleman ERP yo.